s.v. Nimrod

Geschiedenis van sv Nimrod

 

Het was in de winter van 1931 toen enkele ingezetenen van Henxel de koppen bij elkaar staken en tot het besluit kwamen dat ook bij ’t Lappenschaar wel ruimte was voor een schietvereniging. Men ging die week de buurt in en de volgende zondag waren 8 mensen aanwezig en de vereniging werd een feit.

 

Geschoten werd bij ’t Lappenschaar schuin door het café op kermiskaarten. De eerste vergaderingen werden gehouden bij café de Knuver. De eerste voorzitter was Willem Knuivers en zijn dochter Sien was de eerste secretaresse. Sien werd later opgevolgd door Hendrik te Kortschot en deze zou lange tijd de bestuur gelederen blijven versterken. Eerst als secretaris, en later als voorzitter. In 1966 is Hendrik te Kortschot gehuldigd tot erevoorzitter.

 

Veel is er niet bewaard gebleven van de eerste jaren sv Nimrod, want in de oorlog brandde café Lappenschaar tgv. een bombardement tot de grond toe af, en ook de eigendommen van de schietvereniging gingen in de vlammen ten onder. Na de oorlog heeft de vereniging telkens meer leden gekregen en momenteel is sv Nimrod een van de grootste schietvereniging binnen de Winterswijkse Schiet Bond (WSB).

 

Tot de sluiting van café Lappenschaar in 2001 was deze locatie het thuishonk van sv Nimrod. Vanwege sluiting van café Lappenschaar hebben we vanaf de competitie 2001-2002 bij café de Knuver in Huppel geschoten. Toen ook de Knuver de deuren sloot zijn we op de huidige locatie, café bar Rooks terecht gekomen. Wij hebben hier de beschikking over 4 schietbanen.  We hebben momenteel 10 open vizier teams en twee Diopter teams.

 

Activiteiten

 

Competitie

 

De leden van sv Nimrod nemen deel aan de competitie Open Vizier en Diopter van de Winterswijkse Schietbond (WSB).

 

Oefenen en kennismaken met de schietsport

 

Naast de competitie hebben na het volksfeest in Winterswijk een aantal oefenavonden en enkele keren per jaar een inloop voor met name jeugdige schutters. Andere belangstellenden zijn uiteraard ook welkom. Tijd en data worden op deze pagina bekend gemaakt. Vooraf aanmelden voor de inloop is niet nodig.

 

Heb je belangstelling:

Neem contact op met de secretaris via de mail  svnimrod@gmail.com of 06 21 572 842

 

Skeetkoare

 

De vereniging beschikt over een kleine kermiswagen. Daarmee staan we op enkele buurtfeesten. Hij is ook beschikbaar voor buurt- of straatfeestjes of een familie feestje.

 

Buurtschietavond

 

Jaarlijks organiseren we drie buurtschietavonden. De teams van 5 personen bestaan meestal uit een verenigingslid en aangevuld met familie, buren of vrienden. Opzet is dat iedereen een leuke ontspannen en gezellige avond heeft.

 

 

Vergaderingen en clubavond

 

Driemaal  per jaar komen we bijeen. Vooraf aan de competitie teamindeling. In januari de jaarvergadering met de bestuursverkiezing en waar we de jubilarissen huldigen. Aan het einde van het seizoen komen we bijeen om de hoogste schutters en zo mogelijk de kampioenen te huldigen.

 

Contact

 

Neem contact op met de secretaris via de mail svnimrod@gmail.com  of 06 21 572 842

 

 

                                                        svnimrod@gmail.com             


Agenda

  • 9 september  Najaarsvergadering

                 Aanvang 20.00 uur Café Bar Rooks


 

Oefengelegenheid

Niet leden met belangstelling voor de schietsport zijn ook welkom

 

22 aug

Donderdagavond

19.30 uur tot 21.30 uur

29 aug

Donderdagavond

19.30 uur tot 21.30 uur

5 sept

Donderdagavond

19.30 uur tot 21.30 uur

8 sept

Zondagmorgen

10.30 tot 12.30 uur

12 sept

Donderdagavond

19.30 tot 21.30 uur

 


Diverse data

 

9 sept

Najaarsvergadering

Aanvang 20.00 uur

 

 

 

15 sept

Nimrod - Treffer

10.30 tot 12.30 uur

 

 

 

12 okt

Kleiduiven schieten

Info volgt

 


Inloopavonden jeugd schieten

Opgave vooraf is niet nodig

Locatie: café bar Rooks Waliënsestraat 110

 

19 okt

Inloop jeugd

19.00 - 20.00 uur

14 dec

Inloop jeugd

19.00 - 20.00 uur

15 maart

Inloop jeugd

19.00 - 20.00 uur

 


Buurtschietavonden

Opgeven bij Jeroen Stronks of Jorre te Winkel

Vol is vol

 

1 feb

Buurtschietavond

Aanvang 20.00 uur

8 feb

Buurtschietavond

Aanvang 20.00 uur

15 feb

Buurtschietavond

Aanvang 20.00 uur